Γιαβάσικο Τσιφτετέλι - Ιορδάνης Τσομίδης (Πίκος 2003)