Γύρνα πάλι γύρνα - Γιώτα Λύδια

Όσο είσαι μακριά μου 
στάζει αίμα η καρδιά μου, η καρδιά μου
θα πεθάνω κι είναι κρίμα
στην φτωχή μου αγκάλη 
γύρνα πάλι γύρνα
Πάλι γύρνα..

Τι σου είπαν κι έχεις φύγει
και ο πόνος με τυλίγει, με τυλίγει 
πριν με στείλεις
πια στο μνήμα 
στην φτωχή μου αγκάλη 
γύρνα πάλι γύρνα
Γύρνα γύρνα..

Κάθε μέρα που περνάει
και μια πίκρα με κερνάει, με κερνάει
φτάνει πια να μ' έχεις θύμα
στην φτωχή μου αγκάλη 
γύρνα πάλι γύρνα
Γύρνα γύρνα..