Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ - Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ : Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ