ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ - Εξομολόγηση

( Σ. Νικίδη - Π. Παπαχατζή )

LP - Εξομολόγηση (1981)